Naziv korisnika:

Dom za starije i nemoćne osobe Sisak

Ukupna vrijednost projekta:

10.787.507,14 kuna

Ukupna vrijednost projekta:

10.787.507,14 kuna

Razdoblje provedbe projekta:

od 17. 6. 2019. do 17. 2. 2023.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost Doma za starije i nemoćne osobe Sisak

NOVOSTI

Cilj projekta

Unapređenje i opremanje socijalne infrastrukture sa svrhom prevencije institucionalizacije te razvoja i dostupnosti mreže izvaninstitucionalnih usluga za starije osobe na području grada Novske.